• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ważniejsze daty z życia Karola Wojtyły

18 maja 1920

W Wadowicach Emilii i Karolowi Wojtyłom rodzi się drugi syn.

Urodziłem się (...) w tym czasie, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. Polska była bardzo zagrożona. Wtedy się urodziłem i wtedy też mnie ochrzczono tym (...) imieniem, które niosę ze sobą przez całe życie... Na imię mam Karol.


20 czerwca 1920

Chrzest przyszłego Ojca Świętego z rąk kapelana wojskowego Franciszka Żaka.13 kwietnia 1929

Na zapalenie mięśnia sercowego umiera matka Karola.

Czerwiec 1930

Zostaje uczniem Państwowego Gimnazjum dla Chłopców „Marcin Wadowita" i rozpoczyna przygodę z teatrem. Zachęca go do tego przyjaciel - Mieczysław Kotlarczyk. Pierwsza pielgrzymka do Częstochowy (z ojcem).


5 grudnia 1932

Karol traci starszego o 14 lat brata Edmunda, który pracując jako lekarz, zaraził się od pacjentki szkarlatyną.


1934-1938.

Pierwsze występy teatralne w Wadowicach.


26 kwietnia 1936

Karol Wojtyła zostaje prezesem Sodalicji Mariańskiej Uczniów Gimnazjum dla Chłopców „Marcin Wadowita". Pełni tę funkcję przez dwie kadencje, do 1938 roku.

Maj 1938

Otrzymuje sakrament bierzmowania, w tym samym czasie zdaje maturę z najwyższymi lokatami.

Czerwiec 1938

Zapisuje się na kurs polonistyki na Wydziale Filologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Kraków (...) uważałem i nadał z niezmienionym uczuciem uważam za „moje" miasto. Dawna stolica Polski, siedziba biskupa św. Stanisława męczennika, jest - obok Wadowic - miastem mojej młodości i terenem trzydziestoletniego posługiwania pasterskiego.


18 lutego 1941

Na atak serca umiera ojciec Karola.

Październik 1942

Rozpoczyna studia na tajnych kompletach Wydziału Teologicznego UJ jako kleryk konspiracyjnego seminarium duchownego pod kuratelą arcybiskupa Adama Stefana Sapiehy, który jako pierwszy jeszcze w czasach szkolnych dostrzegł w nim powołanie do służby Bożej.


29 lutego 1944

Zostaje potrącony przez niemiecką ciężarówkę; ma ranę szarpaną głowy i wstrząs mózgu.
1 listopada 1946

Otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Sapiehy w jego prywatnej kaplicy. Następnie wyjeżdża na studia doktoranckie do Rzymskiego Uniwersytetu Dominikańskiego „Angelicum".


19 czerwca 1948

Broni pracy doktorskiej poświęconej „Pojęciu wiary u św. Jana od Krzyża" i wraca do Polski.


8 lipca 1948

Zostaje wikarym w parafii Niegowić koto Wieliczki. Po latach wspomina, że przekraczając jej granice, ukląkł i ucałował ziemię. W ten sam sposób postępował później w każdym państwie, do którego pielgrzymował jako papież.


7 sierpnia 1949

Zostaje wikarym, a potem duszpasterzem akademickim parafii św. Floriana w Krakowie (do 1958 roku).


1950

W „Tygodniku Powszechnym" publikuje poezje pod pseudonimem Andrzej Jawień.


3 grudnia 1953

Rada Wydziału Teologicznego UJ przyjmuje habilitacje ks. Wojtyły.

Lipiec 1954

Po zamknięciu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Katolicki Uniwersytet Lubelski proponuje mu stanowisko wykładowcy nieetatowego w Instytucie Etyki.


1 grudnia 1956

Zostaje mianowany docentem i otrzymuje Katedrę Etyki na KUL. Będzie nią kierował aż do dnia wyboru na papieża.


8 lipca 1958

Zastaje krakowskim biskupem pomocniczym. Jest najmłodszym członkiem Episkopatu Polski.

Sierpień 1960

Drukiem ukazuje się jego esej filozoficzny „Miłość i odpowiedzialność", dotyczący problematyki wzajemnych relacji kobiet i mężczyzn w małżeństwie.


16 lipca 1962

Karol Wojtyła zostaje wikariuszem kapitulnym archidiecezji krakowskiej.


5 października 1962

Wyjeżdża do Rzymu, aby uczestniczyć w pracach Soboru Watykańskiego II. Jest jednym z najbardziej aktywnych polskich biskupów, jego działalność budzi uznanie papieża Pawła VI.


30 grudnia 1963

Zostaje arcybiskupem metropolitą krakowskim.


29 maja 1967

Otrzymuje kapelusz kardynalski, ale nadal zachowuje się niekonwencjonalnie: jeździ na nartach, pływa kajakiem, wakacje spędza ze świeckimi.


7-13 marca 1976

Prowadzi rekolekcje w Watykanie, w obecności papieża Pawła VI


23 czerwca 1977

Otrzymuje doktorat honoris causa Uniwersytetu Johannesa Guttenberga w Mainzu.


6 sierpnia 1978

Umiera papież Paweł VI.26 sierpnia 1978

Nowym biskupem Rzymu zostanie patriarcha Wenecji Albin Luciani, który przyjmuje imię Jan Paweł I.


28 września 1978

Po 33 dniach od rozpoczęcia pontyfikatu umiera Jan Paweł I.


16 października 1978

Karol Wojtyła zostaje 264. papieżem; przyjmuje imię Jan Paweł II. To pierwszy od 1522 roku wybór na Stolicę Piotrową kardynała spoza Italii. Podczas inauguracji pontyfikatu mówi do wiernych: „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi". Te słowa stały się zapowiedzią nowego nurtu w Kościele - prawdziwego otwarcia na człowieka.

Rozpoczyna się najbardziej charyzmatyczny pontyfikat w historii Kościoła.

Kiedy 16 października 1978 r. zadano mi pytanie: „Czy przyjmujesz?", odpowiedziałem: „W posłuszeństwie wiary wobec Chrystusa mojego Pana, zawierzając Matce Chrystusa i Kościoła - świadom wielkich trudności - przyjmuję" (Redemptor hominis, 2). Od tamtej pory staram się spełniać to zadanie, czerpiąc każdego dnia światło i siły s wiary, która wiąże mnie z Chrystusem.


25 stycznia -1 lutego 1979

Pierwsza zagraniczna podróż pontyfikatu. Na Dominikanie, w Meksyku i na Wyspach Bahama papież kwestionuje radykalny nurt teologii wyzwolenia i sprzeciwia się wizji Chrystusa jako buntownika z Nazaretu, rewolucjonisty.


4 marca 1979

Ukazuje się pierwsza encyklika Jana Pawia II „Redemptor hominis" („Odkupiciel człowieka"!, poświęcona chrześcijańskiej antropologii.


2-10 czerwca 1979

Pierwsza, historyczna pielgrzymka do Polski, podczas której papież nawołuje do odnowy oblicza ojczystej ziemi .


30 czerwca -12 lipca 1980

Pielgrzymka papieża do Brazylii podczas której w jednej z fawelii Jan Paweł II przekazał swój pierścień ubogim.


15 stycznia 1981

Delegacja NSZZ „Solidarność" z Lechem Wałęsą na audiencji w Watykanie.


13 maja 1981

Zamach na życie Jana Pawła II. Sprawcą jest Turek Mehmet Ali Agca. Papież cudem unika śmierci; do dziś nie wiadomo na pewno, na czyje zlecenie działał zamachowiec, choć wszystkie ślady prowadziły do KGB.

Wszyscy pamiętamy tę godzinę południową. Wszyscy pamiętamy, że w stronę papieża padły strzały, które miały go pozbawić życia. Kulę, która przeszyła jego wnętrzności, przyjęło sanktuarium fatimskie, pas zaś, który przeszył pocisk - sanktuarium na Jasnej Górze. Wiemy wszyscy, że to macierzyńska ręka kierowała biegiem tej kuli i papież, odwieziony w agonii do polikliniki Gemelli, zatrzymał się na progu śmierci.


28 maja - 2 czerwca 1982

Podróż do Wielkiej Brytanii. W jej trakcie, podczas wizyty ekumenicznej w anglikańskiej katedrze w Canterbury, zostaje ogłoszona wspólna deklaracja na temat dialogu teologicznego.


10 października 1982

Kanonizacja ojca Maksymiliana Kolbego, którego papież ogłasza świętym i określa jako męczennika.


16-23 czerwca 1983

Druga wizyta papieża w ojczyźnie


27 grudnia 1983

W dwa lata po zamachu pamiętna wizyta Jana Pawła II u swojego niedoszłego zabójcy - Mehmeta Ali Agcy.

Styczeń 1986

Jan Paweł II modli się w Asyżu o pokój wraz z przedstawicielami innych religii monoteistycznych.


13 kwietnia 1986

Papież, jako pierwszy zwierzchnik Kościoła katolickiego, odwiedza rzymską Synagogę Większą. „Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi. Można powiedzieć, naszymi starszymi braćmi" - mówi Jan Paweł II.


18 listopada -1 grudnia 1986

Najdłuższa pielgrzymka pontyfikatu. Papież odwiedza kraje Dalekiego Wschodu: Bangladesz, Fidżi, Singapur, Nową Zelandię, Australię i Seszele. W jej trakcie Jan Paweł II spotyka się z Matką Teresą z Kalkuty.


8-14 czerwca 1987

Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Polski


1 grudnia 1989

Do Watykanu przybywa radziecki przywódca Michaił Gorbaczow. „Wszystko, co się stało w ostatnich latach w Europie Wschodniej, nie byłoby możliwe bez obecności tego Papieża i bez niebywale istotnej roli, w tym politycznej, jaką odegrał On na światowej scenie" - stwierdził rok później były prezydent ZSRR.


1 maja 1991

Zostaje ogłoszona encyklika „Centesimus annus", poświęcona konsekwencjom upadku komunizmu.


1-9 czerwca 1991

Czwarta z kolei, a pierwsza po obaleniu reżimu komunistycznego pielgrzymka papieża do ojczyzny


15-18 sierpnia 1991

Piąta wizyta Jana Pawła II w kraju


7 grudnia 1992

Oficjalna prezentacja redagowanego blisko dziesięć lat „Katechizmu Kościoła katolickiego”.


21 września 1993

Papież przyjmuje głównego rabina Izraela Meira Laua.


19 października 1994

Ukazuje się książka „Przekroczyć próg nadziei", która szybko staje się światowym bestsellerem, przetłumaczonym na 40 języków.


15 stycznia 1995

Na mszę św. odprawioną przez papieża podczas X Międzynarodowego Dnia Młodzieży w stolicy Filipin - Manili przybywa ponad 4 min wiernych. To wydarzenie przeszło do historii jako największe zgromadzenie modlitewne w dziejach ludzkości.


22 maja 1995

Jednodniowy pobyt papieża w Polsce (Skoczów, Bielsko-Biała, Żywiec) przy okazji pielgrzymki do Czech


5 października 1995

Przemówienie papieża na forum ONZ poświęcone prawom narodów.


21-23 czerwca 1996

W trakcie pielgrzymki do zjednoczonych Niemiec, papież otrzymuje podziękowanie za pomoc w obaleniu Muru Berlińskiego. Jan Paweł II pod Bramą Brandenburską apeluje o to, by nigdy nie została zamknięta.


31 maja -10 czerwca 1997

Karol Wojtyła po raz siódmy w ojczyźnie


21-25 stycznia 1998

Uważana za jedną z najważniejszych, pielgrzymka Jana Pawła II na Kubę i spotkanie z dyktatorem Fidelem Castro. Papież zaapelował tam o respektowanie praw człowieka, wolność i sprawiedliwość.


5-17 czerwca 1999

Ósma pielgrzymka papieża do Polski


20-26 marca 2000

Podczas Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 Jan Paweł II odbywa podróż do Ziemi Świętej: Jordanii, Izraela i Autonomii Palestyńskiej. W Instytucie Yad Vashem składa hołd ofiarom Szoah. Modli się też pod Ścianą Płaczu.


30 kwietnia 2000

Kanonizacja siostry Faustyny Kowalskiej.


12-13 maja 2000

Pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego w Fatimie (Portugalia). Zostaje ujawniona trzecia tajemnica fatimska zawierająca zapowiedź zamachu na papieża.


4-9 maja 2001

Podróż Jana Pawła II do Grecji, Syrii i na Maltę. W jej trakcie dochodzi do historycznej wizyty papieża w meczecie Omajjadów w Syrii, świętym miejscu dla muzułmanów.


16 czerwca 2002

Kanonizacja ojca Pio, zmarłego w 1968 roku stygmatyka.16-19 sierpnia 2002

Jan Paweł II po raz ostatni w ojczyźnie


19 października 2004

Beatyfikacja Matki Teresy z Kalkuty.


2 lutego 2005

W wyniku powikłań pogrypowych, a jak twierdzi część lekarzy także w następstwie nasilającej się choroby parkinsona 85-letni papież zostaje poddany zabiegowi tracheotomii w rzymskiej klinice Gemelli.

Śmierć jest doprawdy wielką tajemnicą. Wydarzeniem, które należy otoczyć miłością i szacunkiem. Od samych narodzin zbliżamy się ku śmierci, ale w wieku podeszłym jesteśmy z roku na rok coraz bardziej świadomi jej bliskości - jeżeli tylko siłą nie usuwamy od siebie takich myśli i uczuć. Stwórca tak sprawił, że starość niemal w naturalny sposób oswaja człowieka ze śmiercią.


17 marca 2005

W Polsce ukazuje się ostatnia książka papieża „Pamięć i tożsamość”


2 kwietnia 2005

W wigilię ustanowionej przez Jana Pawła II Niedzieli Miłosierdzia Bożego o 21.37 po kilkutygodniowej chorobie Karol Wojtyła powraca do domu Ojca...

W rękach matczynych zostawiam wszystko i wszystkich, z którymi związało mnie moje życie i moje powołanie. W tych Rękach zostawiam nade wszystko Kościół, a także mój Naród i całą ludzkość. Wszystkim dziękuję. Wszystkich proszę o przebaczenie.

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.